Preoperativne procedure

Preoperativne procedure – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Preoperativne procedure, mere koje se sprovode da bi se bolesnik pripremio za hiruršku intervenciju.