Prijapizam

Prijapizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prijapizam, bolna erekcija (ukrućivanje) muškog polnog organa usled bolesti.