Prijemčivost

Prijemčivost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prijemčivost, prilepčivost, tendencija da se razvije neko oboljenje kada se osoba izloži izazivaču te bolesti. Supr. imunitet.