Prisilna radnja

Prisilna radnja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prisilna radnja, nekontrolisani impuls, nagon da se nešto učina.