Pritisak

Pritisak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pritisak, abdominalni, promene koje su nastale kao posledica pokušaja da se isprazne creva ili da se mokri, kašlje, kija itd.