Profilaktički

Profilaktički – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Profilaktički, preventivno, u cilju predohrane, sprečava oboljenje.