Prostor interkostalan

Prostor, interkostalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prostor, interkostalan, prostor između rebara.