Prostor subduralan

Prostor, subduralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prostor, subduralan, prostor u kome se nalaze krvni sudovi koji okružuju mozak.