Proteza

Proteza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Proteza, veštački deo, kao što je veštački ud, zubi i sl.