Psihijatrija

Psihijatrija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Psihijatrija, psihička medicina, nauka o duševnim bolestima i lečenju.