Psihologija

Psihologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Psihologija, nauka o zakonima i razvoju duševnog života čoveka uopšte.