Psihosomatska

Medicina, psihosomatska – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Medicina, psihosomatska, grana medicine koja se bavi otkrivanjem dubljeg smisla uzročne veze između duševnih procesa i telesnih promena.