Ptijalin

Ptijalin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ptijalin, hemijska materija u pljuvački koja započinje proces varenja skroba.