Pubertet

Pubertet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pubertet, period u životu kada polni organi počinju da sazrevaju. On obično počinje kod devojčica između jedanaest i trinaest godina, a kod dečaka između dvanaest i četmaest godina.