Pulmotor

Pulmotor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pulmotor, aparat namenjen za oživljavanje osoba koje su se ugušile.