Pulvula

Pulvula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pulvula, kapsula nekog leka.