Pupartov ligament

Pupartov ligament – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pupartov ligament, ligament u preponi koji se pmža od preponskih kostiju do grebena ilijačne kosti.