Pupila

Pupila – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pupila, zenica, mesto u centm oka kroz koje prolazi svetlost.