Purpura

Purpura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Purpura, plavkasti izgled kože i sluznice usled krvarenja.