Q.S.

Q.S. – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Q.S., simbol u receptu koji označava onoliko koliko je potrebno.