Radijus

Radijus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radijus, žbica, spoljna kost podlaktice.