Radiosenzitivan

Radiosenzitivan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radiosenzitivan, može se uništiti putem radijacije.