Rame

Rame – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rame, zglob i oblast u kojoj se ruka spaja sa telom.