Rarefakcija kosti

Rarefakcija kosti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rarefakcija kosti, gubitak kalcijuma iz kosti.