Rehabilitacija

Rehabilitacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rehabilitacija, lečenje uprav ljeno ka uspostavljanju normalnih funkdja u osobe koja je duže vremena bila bolesna.