Retrolentalna fibroplazija

Retrolentalna fibroplazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retrolentalna fibroplazija, slepilo kod prevremeno rođene dece, često vezano za udisanje preteranih količina kiseonika.