Ringerov rastvor

Rastvor, Ringerov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rastvor, Ringerov, veštački načinjen rastvor koji sadrži mnoge minerale koji se nalaze u telesnim tečnostima.