Roršahov test

Roršahov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Roršahov test, test ličnosti, naročito efikasan kod određivanja da li postoje neurotske tendencije u ličnosti.