Salivacija

Salivacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Salivacija, lučenje salive, pljuvačke.