Salkova vakcina

Salkova vakcina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Salkova vakcina, vakcina protiv poliomielitisa, daje se putem injekcije.