Septični vibrion

Septični vibrion – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Septični vibrion, klica koja prouzrokuje gasnu gangrenu, veoma opasm tip infekcije.