Serologija

Serologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Serologija, grana kliničke medicine koja se bavi proučavanjem seruma krvi.