Seroza

Seroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Seroza, membrane koje pokrivaju srce, pluća i creva, kao i različite telesne šupljine.