Sfinkter

Sfinkter – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sfinkter koji okružuje donji deo jednjaka na mestu gde ulazi u želudac.

Sfinkter – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sfinkter, mišić stezač, zatvarač, u obliku prstena koji kontroliše otvaranje i zatvaranje nekog telesnog otvora.