Simbol

Simbol – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simbol, skraćenica za hemijski, element; takođe znak.