Simptomatologija

Simptomatologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simptomatologija, svi simpotomi koji sačinjavaju neku određenu bolest.