Simptomatsko lečenje

Simptomatsko lečenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Simptomatsko lečenje, lečenje usmereno prema olakšanju tegoba pacijenata,’ a ne na eliminisanje osnovnog uzroka oboljenja.