Sirijaza

Sirijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sirijaza, sunčani udar, sunčanica.