Slezina

Slezina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Slezina, organ u gornjem levom delu trbuha. To je hemolimfni organ koji za vreme života embriona stvara krvne ćelije. Posle je jedna od funkcija slezine da uklanja istrošena crvena krvna zraca.