Smanjena rezerva

Rezerva, smanjena – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rezerva, smanjena, nesposobnost nekog organa ili organizma da odgovori zadacima kada su izloženi izvanrednim naporima.