Splenorenalni šant

Splenorenalni šant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Splenorenalni šant, hirurška veza velike vene slezine za veliku venu bubrega u poku zapremine neke druge materije (obično vode), koja se upotrebljava kao standard.