Spontani pneumotoraks

Spontani pneumotoraks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Spontani pneumotoraks, vazduh u grudnoj (pleuralnoj) duplji nastao kao posledica rupture površinskih alveola plućnog tkiva.