Stomatološke ordinacije Petrovaradin

Stomatološke ordinacije Petrovaradin – Stomatološka ordinacija dr Pipan

Stomatološka ordinacija dr Pipan Adresa: Vere Radišić 17, 21132 Petrovaradin Telefon: +381 21 6435 277

Stomatološke ordinacije Petrovaradin – Stomatološka ordinacija dr Barbek

Stomatološka ordinacija dr Barbek Ulica: Preradovićeva 34a, 21131 Petrovaradin Telefon: (021) 432 583 Mobilni: (063) 807 2931

Stomatološke ordinacije Petrovaradin – Stomatološka ordinacija Blagojević

Stomatološka ordinacija Blagojević Ulica: Preradovićeva 54, 21132 Novi Sad, Petrovaradin Telefon: 021/431-586