Subkliničko oboljenje

Subkliničko oboljenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subkliničko oboljenje, oboljenje u kome su znaci i simptomi tako blagi i laki da mogu da prođu nezapaženo.