Superfetacija

Superfetacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Superfetacija, implantacija i razvoj oplođene jajne ćelije u materici u kojoj je već došlo do začeća; isto što i superfekundacija.