Supozitorija

Supozitorija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supozitorija, vaginalna, lek tako pripremljen da može da se stavi u vaginu.

Supozitorija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supozitorija, rektalna, lek pripremljen u takvom obliku da može da se stavi kroz čmar u rektum; čepić za izazivanje stolice.