T.A.

T.A. – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

T.A., skraćenica koja označava krvni pritisak.