Tantrum

Tantrum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tantrum, izliv nekontrolisanog gneva.