Telijum

Telijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Telijum, bradavica, dojka.