Tenoplastika

Tenoplastika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tenoplastika, plastična hirurgija ili reparatome operacije na tetivi.